Konsultacje z nauczycielami

Zapraszamy na konsultacje w wyznaczonych terminach, jak i kontakt z wychowawcami, nauczycielami, specjalistami i Panią Dyrektor w ramach tzw. "godzin dostępności"

Jadłospis

Integralną częścią pobytu dziecka w placówce oświatowej jest odżywianie. Odpowiednie żywienie nie tylko odgrywa ogromną rolę w rozwoju,

Zajęcia dodatkowe

Popołudniami nauczyciele realizują w poszczególnych grupach bezpłatne zajęcia dodatkowe.

W tym roku szkolnym są to:

ZAJĘCIA KREATYWNE oraz ZAJĘCIA KOŁOWE I MUZYCZNE.